Оценки от курсовите работи

posted 11 Jun 2014, 06:44 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Най-сетне приключих с проверката на курсовите работи - можете да намерите оценките тук.

Всички работи с оценка над 5.00 и под 3.00 са проверени двукратно, за да съм сигурен в резултата. В този смисъл резултатите са окончателни. Писмените работи са проверявани в строго съответствие с критериите, записани в конспекта на курса, и с разясненията относно ползването на авторски материали, които направих на последната лекция.

Някои от вас ще забележат, че са получили оценка с плюс (+). Става въпрос за разработки, от които съм особено приятно изненадан, и които ще получат съответния бонус в калкулирането на финалната оценка. Непредадена курсова работа съм отбелязвал с минус (-). Ако смятате, че съм допуснал техническа грешка, пишете ми по електронна поща.

Разбира се, всеки, който желае, може да провери заедно с мен курсовата си работа на място. Най-рано това може да стане утре, 15.00-17.00 ч. в кабинета на последния етаж (редакцията на университетския вестник). За по-късни дати можем да се уговорим в непосредствено след изпита в петък.

Не забравяйте да бъдете точни - събираме се в библиотеката, изпитът стартира по едно и също време за всички, тъй като е електронен, а евентуалните закъснения са за сметка на кандидата.

Поздрави!
Comments