Нанасяне на оценки

posted 13 Jun 2014, 11:41 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Ще бъда на ваше разположение за нанасяне на оценки в понеделник, 12.00-13.30 ч. в нашия кабинет в редакцията.

Все още не съм подготвил таблиците с окончателните оценки, но ще свърша тази работа утре - проверете привечер.

(Всеки би могъл лесно и сам да изчисли оценката си: (презентация или курсова работа + изпит)/2, закръглено в полза на кандидата (напр. 4.5=5).

Поздрави!
Comments