Информация за изпита

posted 23 Mar 2014, 10:59 by Martin Ossikovski
Увжаеми колеги,

Датите за изпита вече са онлайн в сайта на университета.

Напомням, че тестът носи 50% тежест за крайната оценка. Другите 50% идват от самостоятелната ви работа: презентации за сп. "Медии и журналистика" и курсови работи/портфоилиа за сп. "Медия икономика".

Презентациите вървят по график в семестриално време. Крайният срок за предаване на портфолиата за "Медия икономика" е краят на семестъра. Детайли относно съдържанието и офомрлението на портфолиата можете да намерите в конспекта, който се намира в папката с всички материали от курса тук.

Ще кача седмата презентация малко по-късно тази седмица.

Поздрави!
Comments