Чуждестранна журналистика (2013/14)


ВАЖНО>>>Указания за достъп до материалите<<<ВАЖНО
 1. Всички документи за дисциплината са споделени с имейлите на отделните групи.
 2. Влезте в груповия имейл и намерете съобщението за споделяне на документи чрез Google Drive.
 3. Щракнете върху линка; за да продължите по-нататък, ще ви е необходим личен профил в Гугъл, който ще придобие правата за достъп до документите, така че вече няма да имате нужда да използвате линка в груповия имейл. Това е еднократно действие - след като личният ви профил придобие права, ще можете просто да щракате върху линковете тук, стига да сте вписани в Гугъл.
 4. Ако имате затруднения, пишете ми по електронна поща.
 5. За удобство: връзка към цялата папка с материали от курса.

Крайни оценки

posted 14 Jun 2014, 11:58 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Ето и таблиците с крайните оценки:
 1. Медии и журналистика
 2. Медия икономика
Ако намерите технически грешки, пишете ми.

Поздрави!

Нанасяне на оценки

posted 13 Jun 2014, 11:41 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Ще бъда на ваше разположение за нанасяне на оценки в понеделник, 12.00-13.30 ч. в нашия кабинет в редакцията.

Все още не съм подготвил таблиците с окончателните оценки, но ще свърша тази работа утре - проверете привечер.

(Всеки би могъл лесно и сам да изчисли оценката си: (презентация или курсова работа + изпит)/2, закръглено в полза на кандидата (напр. 4.5=5).

Поздрави!

Оценки от курсовите работи

posted 11 Jun 2014, 06:44 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Най-сетне приключих с проверката на курсовите работи - можете да намерите оценките тук.

Всички работи с оценка над 5.00 и под 3.00 са проверени двукратно, за да съм сигурен в резултата. В този смисъл резултатите са окончателни. Писмените работи са проверявани в строго съответствие с критериите, записани в конспекта на курса, и с разясненията относно ползването на авторски материали, които направих на последната лекция.

Някои от вас ще забележат, че са получили оценка с плюс (+). Става въпрос за разработки, от които съм особено приятно изненадан, и които ще получат съответния бонус в калкулирането на финалната оценка. Непредадена курсова работа съм отбелязвал с минус (-). Ако смятате, че съм допуснал техническа грешка, пишете ми по електронна поща.

Разбира се, всеки, който желае, може да провери заедно с мен курсовата си работа на място. Най-рано това може да стане утре, 15.00-17.00 ч. в кабинета на последния етаж (редакцията на университетския вестник). За по-късни дати можем да се уговорим в непосредствено след изпита в петък.

Не забравяйте да бъдете точни - събираме се в библиотеката, изпитът стартира по едно и също време за всички, тъй като е електронен, а евентуалните закъснения са за сметка на кандидата.

Поздрави!

Ориентировъчна бланка за изпита

posted 5 Jun 2014, 06:38 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

В папката с материали ще намерите файла chuzhdestranna_e-xam_blanka.pdf - ако я разгледате, ще намерите точния брой въпроси, които ще се паднат във всеки модул на изпита, и държавите от студентските презентации, които са включени с въпроси в теста.

Междувременно ви информирам, че приключих с приемането на вашите курсови работи - те ще бъдат проверени най-късно до 12 юни, така че оценките да са на разположение в деня на изпита, когато ще оформим и окончателните оценки.

Поздрави и успех!

Курсови работи - последен срок

posted 31 May 2014, 10:54 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Утре - неделя, 1 юни - изтича удълженият краен срок за изпращане на курсовите работи на сп. "Медия икономика".

Бъдете точни, тъй като няма да приемам материали, изпратени със закъснение - дори ако то е минимално.

Поздрави и успех!

Относно оформлението на курсовите работи (за специалност "Медия икономика")

posted 3 May 2014, 04:52 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Възникват някои въпроси, на които най-добре да отговоря тук.
 1. За техническото оформление на курсовите работи използвайте матрицата, която съм дал в отдел "Ресурси за курсови работи" тук.
 2. Пак там ще намерите и указания за библиографско оформление на цитатите - използвайте го.
 3. За тема на курсовата работа напишете: "Чуждестранна журналистика 2013/14: индивидуално портфолио"
Ако имате въпроси, пишете ми по електронна поща.

Поздрави и успех!

Вашите презентации

posted 15 Apr 2014, 09:11 by Martin Ossikovski   [ updated 22 Apr 2014, 10:34 ]

Уважаеми колеги,

Моята част от курса приключи, напомням, че след ваканцията ще продължите с доц. Ивайло Христов.

Междувременно качих вашите презентации в отделна директория в папката с материали от курса - можете да ги ползвате свободно. Напомням, че в теста по дисциплината ще има няколко въпроса от неща, които сте представяли вие. Отделно ще напиша кои въпроси точно ще включа, за да знаете върху какво точно да се подготвите.

Липсват ми файловете на някои колеги, които са представяли - моля да ми ги изпратят по електронна поща; става въпрос за:
 1. Габриела Гавраилова (Швейцария)
 2. Мария Калчева (Белгия)
 3. Христина Харалампиева (Малта)
 4. Лора Цанова (Израел)
 5. Анелия Казакова (Ливан)
По-късно тази седмица ще кача и последната девета лекция от миналата седмица.

Последната (девета) презентация вече е онлайн в папката.

Поздрави и приятна ваканция!

Презентация #8

posted 9 Apr 2014, 09:16 by Martin Ossikovski

Драги колеги,

Осмата презентация вече е в папката.

Поздрави!

Презентация #7

posted 28 Mar 2014, 14:42 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Седмата презентация вече е качена. 

Поздрави!

Информация за изпита

posted 23 Mar 2014, 10:59 by Martin Ossikovski

Увжаеми колеги,

Датите за изпита вече са онлайн в сайта на университета.

Напомням, че тестът носи 50% тежест за крайната оценка. Другите 50% идват от самостоятелната ви работа: презентации за сп. "Медии и журналистика" и курсови работи/портфоилиа за сп. "Медия икономика".

Презентациите вървят по график в семестриално време. Крайният срок за предаване на портфолиата за "Медия икономика" е краят на семестъра. Детайли относно съдържанието и офомрлението на портфолиата можете да намерите в конспекта, който се намира в папката с всички материали от курса тук.

Ще кача седмата презентация малко по-късно тази седмица.

Поздрави!

1-10 of 19