Задания до този момент

posted 5 Nov 2017, 01:12 by Martin Ossikovski   [ updated 22 Jan 2018, 02:31 ]
Уважаеми колеги,

До този момент сме работили по следните теми:
  1. Електронна кореспонденция (имейл)
  2. Автобиография в различни формати
В портфолиата, които ще Ви бъдат необходими за края на семестъра, вече трябва да имате събрани материали по всяка една от тези теми. За следващата седмица заданието е пълна автобиография в избран от Вас формат - не забравяйте да ги донесете в сряда, защото ще проверяваме и ще обсъждаме.

За Ваше удобство, в онлайн папката с материали за курса ще кача конспект и указания за изработка на портфолиото до седмица. Всички тези неща ние обсъждахме през първата седмица, но ще е удобно да разполагате с тях и отделно.

Не забравяйте да ми пишете по електронна поща, ако имате въпроси или затруднения.

Поздрави!
Comments