Имейли, приключване на първи дял

posted 13 Nov 2017, 23:58 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Напомням, че за часа утре трябва да донесете портфолиата си до този момент със задачите, които сме работили:
  1. Електронна поща
  2. Автобиография
  3. Мотивационно писмо
Моля всички групи да ми изпратят общите си адреси на ossikovski@unwe.bg, за да започна да разпращам материали за самоподготовка.

Поздрави!
Comments