Финално - последна задача, подготовка за изпит

posted 22 Jan 2018, 02:29 by Martin Ossikovski   [ updated 22 Jan 2018, 02:33 ]
Уважаеми колеги, 

Напомняне за изпита по дисциплината "Академично писане": 

1) За да вземете изпита, необходимо е да представите портфолиа с изпълнени 6 бр. задачи така, както сме ги работили през семестъра: 
  • електронна поща
  • автобиография
  • мотивационно писмо
  • 2 бр. резюмета на текст с бележки под линия (относно реферативното есе)
  • търсене и намиране на качествени източници онлайн (последната задача с няколко подусловия, която изпратих по елетронна поща и публикувам приложено тук). Библиографски стандарти (примерни), които ще Ви бъдат необходими за задачата, можете да намерите в раздел "Студенти" тук, "Ресурси за курсови работи...".
2) Портфолиата трябва да бъдат представени на датата на изпита, която е 31 януари, 9-11 ч., ауд. 2009. 

3) Оценката ще бъде базирана не на постигната безупречност, а на показано старание в подготовката на материалите - в идеалния случай изготвяни ритмично в семестриално време, а не изработени насипно за изпит.

Напомням на всички, че съм на разположение за индивидуални консултации (без ограничение в броя и/или продължителността им). Който се затруднява да подготви финален вариант на някоя от задачите си, е добре дошъл в кабинета ми, за да я направим заедно. Нужно е да ми дадете предварителна заявка по електронна поща.

Поздрави и успешна първа сесия!
ĉ
Martin Ossikovski,
22 Jan 2018, 02:29
Comments