Академично писане (2017/18)

Проверка на работите

posted 2 Feb 2018, 03:42 by Martin Ossikovski

Драги колеги,

Оценките Ви са нанаесени и подписани. Всеки, който желае да провери работата си/оценката, може да стори това след уговорка по имейл следващата седмица.

Всеки, който иска да си вземе обратно папката от портфолиото (забелязвам, че някои от Вас са използвали много хубави папки), може да си я получи обратно - пак, дайте ми знак по имейл.

Поздрави!

Оценки

posted 1 Feb 2018, 05:24 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Портфолиата Ви са проверени, предстои да нанеса оценките в системата. Това ще се случи утре до обяд - моля да ме извините за забавянето, необходимо е да си подменя електронния подпис, което ще ми коства малко допълнително време.

Не съм получил портфолиа от следните колеги - моля, вижте списъка и ми пишете, ако имате информация по въпроса:

1. Медия икономика:


2. Медии и журналистика:

3. Социология:

Финално - последна задача, подготовка за изпит

posted 22 Jan 2018, 02:29 by Martin Ossikovski   [ updated 22 Jan 2018, 02:33 ]

Уважаеми колеги, 

Напомняне за изпита по дисциплината "Академично писане": 

1) За да вземете изпита, необходимо е да представите портфолиа с изпълнени 6 бр. задачи така, както сме ги работили през семестъра: 
  • електронна поща
  • автобиография
  • мотивационно писмо
  • 2 бр. резюмета на текст с бележки под линия (относно реферативното есе)
  • търсене и намиране на качествени източници онлайн (последната задача с няколко подусловия, която изпратих по елетронна поща и публикувам приложено тук). Библиографски стандарти (примерни), които ще Ви бъдат необходими за задачата, можете да намерите в раздел "Студенти" тук, "Ресурси за курсови работи...".
2) Портфолиата трябва да бъдат представени на датата на изпита, която е 31 януари, 9-11 ч., ауд. 2009. 

3) Оценката ще бъде базирана не на постигната безупречност, а на показано старание в подготовката на материалите - в идеалния случай изготвяни ритмично в семестриално време, а не изработени насипно за изпит.

Напомням на всички, че съм на разположение за индивидуални консултации (без ограничение в броя и/или продължителността им). Който се затруднява да подготви финален вариант на някоя от задачите си, е добре дошъл в кабинета ми, за да я направим заедно. Нужно е да ми дадете предварителна заявка по електронна поща.

Поздрави и успешна първа сесия!

Втори дял - първа задача

posted 4 Dec 2017, 01:27 by Martin Ossikovski

Колеги,

По електронна поща Ви изпратих първата задача от втория дял, свързана с техническо оформление на текст. Опитайте се да изпълните всички условия (под/над линия) и носете със себе си разпечатки в сряда.

Поздрави!

Имейли, приключване на първи дял

posted 13 Nov 2017, 23:58 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Напомням, че за часа утре трябва да донесете портфолиата си до този момент със задачите, които сме работили:
  1. Електронна поща
  2. Автобиография
  3. Мотивационно писмо
Моля всички групи да ми изпратят общите си адреси на ossikovski@unwe.bg, за да започна да разпращам материали за самоподготовка.

Поздрави!

Задания до този момент

posted 5 Nov 2017, 01:12 by Martin Ossikovski   [ updated 22 Jan 2018, 02:31 ]

Уважаеми колеги,

До този момент сме работили по следните теми:
  1. Електронна кореспонденция (имейл)
  2. Автобиография в различни формати
В портфолиата, които ще Ви бъдат необходими за края на семестъра, вече трябва да имате събрани материали по всяка една от тези теми. За следващата седмица заданието е пълна автобиография в избран от Вас формат - не забравяйте да ги донесете в сряда, защото ще проверяваме и ще обсъждаме.

За Ваше удобство, в онлайн папката с материали за курса ще кача конспект и указания за изработка на портфолиото до седмица. Всички тези неща ние обсъждахме през първата седмица, но ще е удобно да разполагате с тях и отделно.

Не забравяйте да ми пишете по електронна поща, ако имате въпроси или затруднения.

Поздрави!

1-6 of 6