Стажове

posted 11 Oct 2013, 01:30 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Във връзка с възникнали въпроси относно удостоверяването на стажовете е добре да знаете:
  1. За служебна бележка можете да използвате катедрен формуляр, който ще получите от мен (той трябва да се попълни, подпише и подпечата от работодателя), или друга официална бележка, предоставена от съответния работодател, надлежно разписана и подпечатана.
  2. Бележките за стажовете трябва да бъдат придружени от доклад, в който са описани придобитите умения и т.н. в процеса на стажа. Като доклад могат да бъдат представени и портфолиа с образци от работата ви по време на стажа (например ако стажувате като фотографи), но придружени с някакво минимално количество текст, който да пояснява какво е включено в портфолиото.
  3. Напомням ви, че можете да се възползвате от програмата за платени стажове на http://praktiki.mon.bg.
Ако имате въпроси, пишете ми по електронна поща.

Поздрави!
Comments