Избираеми дисциплини

posted 11 Oct 2013, 01:39 by Martin Ossikovski
Уважаеми колеги,

Напомням:
  1. Избираемата дисциплина при доц. Вълков се провежда според програмата.
  2. Избираемата дисциплина "Съвременни политически теории и доктрини" няма да се чете този семестър; поради тази причина всички колеги са записани в "Медиамениджмънт" при доц. Горчилова.
  3. Списък с резултатите от анкетите за избираемите дисциплини можете да проверите тук.
Поздрави!
Comments