Административна информация за випуск 2013/14

Относно практиките

posted 5 Mar 2014, 10:32 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Малко важна информация относно практиките и тяхната заверка и оценка:
  1. През летния семестър ще бъде определена дата за "изпит" за практиките, на който ще обработя документите ви и ще оформя оценките.
  2. Какви документи са необходими? - (а) официална служебна бележка, която удостоверява ясно кога и къде е проведена практиката; разполагаме с катедрен формуляр, ако имате нужда - пишете ми по електронна поща; (б) портфолио с материали от вашата практика - съставете го самостоятелно, трябва да отразява най-съществените аспекти от работата ви.
  3. Всички документи ще се предават по време на изпита през лятната сесия, така че, моля, пазете ги старателно, за да няма фалове в последния момент.
Поздрави!

Избираеми дисциплини

posted 11 Oct 2013, 01:39 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Напомням:
  1. Избираемата дисциплина при доц. Вълков се провежда според програмата.
  2. Избираемата дисциплина "Съвременни политически теории и доктрини" няма да се чете този семестър; поради тази причина всички колеги са записани в "Медиамениджмънт" при доц. Горчилова.
  3. Списък с резултатите от анкетите за избираемите дисциплини можете да проверите тук.
Поздрави!

Стажове

posted 11 Oct 2013, 01:30 by Martin Ossikovski

Уважаеми колеги,

Във връзка с възникнали въпроси относно удостоверяването на стажовете е добре да знаете:
  1. За служебна бележка можете да използвате катедрен формуляр, който ще получите от мен (той трябва да се попълни, подпише и подпечата от работодателя), или друга официална бележка, предоставена от съответния работодател, надлежно разписана и подпечатана.
  2. Бележките за стажовете трябва да бъдат придружени от доклад, в който са описани придобитите умения и т.н. в процеса на стажа. Като доклад могат да бъдат представени и портфолиа с образци от работата ви по време на стажа (например ако стажувате като фотографи), но придружени с някакво минимално количество текст, който да пояснява какво е включено в портфолиото.
  3. Напомням ви, че можете да се възползвате от програмата за платени стажове на http://praktiki.mon.bg.
Ако имате въпроси, пишете ми по електронна поща.

Поздрави!

1-3 of 3