Марсилио от Падуа и обратът в европейската политическа мисъл

posted 29 Jan 2011, 01:06 by Martin Ossikovski   [ updated 30 Oct 2012, 04:56 ]
Проф. Владимир Градев за Убежища на вярата - в сайта на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания - София тук: