Отзив за "Guido Terreni, Marsilius of Padua, and William of Ockham..."

posted 29 Dec 2011, 03:12 by Martin Ossikovski   [ updated 29 Dec 2011, 03:13 ]
Рецензията на д-р Тодор Тодоров ще намерите тук.
Comments